House Rules

-Club Exo opent zijn deuren om 23u.

-Voorleggen geldige + originele identiteitskaart (geen fotokopie) verplicht op verzoek met oog op leeftijdscontrole. Minimum leeftijd: 18 jaar.

-Voorleggen van identiteitskaart is verplicht bij registratie van de member kaart.

Passende en verzorgde stadskledij is vereist: petjes, trainingspakken, sportschoenen, ballerina's…zijn niet toegelaten! Een verzorgd voorkomen is primordiaal!

-De security zorgt voor een homogene samenstelling van het publiek,wat zorgt voor een goede ontspannen sfeer.

-Geen toegang aan mensen in bezit en/of onder invloed van drugs.binnen en buiten de discotheek is drugsgebruik ten strengste verboden! We hanteren ZERO TOLERANTIE!

-geen toegang aan mensen in bezit van wapens!Voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden,worden in beslag genomen.

-Bij elke vorm van misdrijf,zoals bv.diefstal,drug-en wapenbezit,druggebruik,opzettelijke slagen,…zullen de politiediensten hiervan onverwijld in kennis worden gesteld. Het zal teven leiden tot verwijdering van de zaak en toegangsverbod in de toekomst (het lidmaatschap zal worden verbroken).

-Mensen in staat van extreme dronkenschap, zal de toegang geweigerd worden.

-Geen toegang aan mensen die in het verleden overlast hebben veroorzaakt of betrokken waren bij een vechtpartij.

-Geen toegang aan mensen die in de omgeving van Club Exo eender welke vorm van overlast hebben veroorzaakt.

-Geen toegang aan mensen die in welke vorm dan ook spanningsvelden en/of agressiviteit met zich meebrengen.

-Het niet respecteren van de wachtrij of poging tot beinvloeding van de portiers geeft aanleiding tot onmiddellijke & definitieve ontzegging van de toegang tot Club Exo.

-Het is niet toegestaan om drank en/of etenswaren mee naar binnen of buiten te nemen.

-Het is niet toegelaten om promotiemateriaal te versprijden in en rond de Club tenzij de directie hievan op de hoogte is.

-Ongewenste intimiteiten/hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag zijn reden tot verwijdering uit de zaak.

-Bij onenigheid of ruzie is men verplicht onmiddellijk de security of directie te verwittigen!

-Bedreiging,intimidatie of andere vormen van agressie zijn ten strengste verboden.

-Jassen e.d. verplicht af te geven bij de vestiaire tegen een ontvangstbewijs.De directie kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor goederen die achtergelaten worden in jassen,tassen e.d.

-Club Exo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel,materiele en immateriele schade door andere bezoekers of door wan gedrag.

-Zich ophouden na sluitingstijd op de parking is ten strengste verboden.

-Camera’s zorgen voor uw en onze veiligheid.

-Overtreding van het huireglement kan leiden tot verwijdering uit Club Exo

-In situaties waar de huisregels niet in voorzien,beslist de directie over mogelijk te nemen maatregelen.

-De maximum capaciteit wordt voor ieder zijn veiligheid gerespecteerd.

-Club Exo sluit de deuren om 06.00u